KLUČOV
Naposledy aktualizováno: 24.3.2010

seznam MDTpodrobněji  

 

hledání knih v on-line katalogu knihoven 

 

 

 

Půjčovní doba:

 Jiráskovy knihovny Klučov

 

  Pondělí   :     14,00 - 17,00 hodin  

  Středa   :     10.00 – 12.00 hodin  
   VEŘEJNÝ INTERNET 

Dne  24.10.2007  nám  bylo zapůjčeno přes 100 zajímavých knih

a v roce 2008 a 2009 nám byly zapůjčeny další knihy

z regionální MěK Kutná Hora.

Podrobný seznam těchto knih

 

 

Služby knihovny:

 výpůjčky z vlastního knihovního  fondu   

 *

meziknihovní výpůjční služba :

 je možno zajistit výpůjčku titulu, 

který nemáme ve vlastním  fondu,

na vyžádání z  regionální knihovny

*

rezervování požadovaných knih  

 

 INTERNET

  

  *

Ceník placených služeb a poplatků

Jiráskovy knihovny v Klučově

(příspěvky na úhradu nákladů)

 

Ceník placených služeb a poplatků Jiráskovy knihovny v Klučově je součástí Knihovního a výpůjčního řádu Jiráskovy knihovny v Klučově.

ROČNÍ REGISTRAČNÍ POPLATKY  (12 měsíců)

zdarma děti do 15 let

50,-    dospělí
20,-    důchodci  a studenti

Poplatky za prodloužení výpůjčky

1. prodloužení 

zdarma

2. prodloužení    

3,- Kč za 1 svazek

ve výjimečných případech každé další prodloužení       

5,- Kč za 1 svazek

ZTRÁTA ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU 10,-
Vystavení duplikátu 
ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU
20,-

UPOMÍNKY    +   5,- Kč za 1 svazek

Částka se vztahuje na každou zapůjčenou publikaci 

 poplatek z prodlení

15,-  bez upomínky

       (po uplynutí 1 měsíce)  

25,- 1.písemná upomínka 

       (po uplynutí 2 měs.)   

40,- 2.písemná upomínka

         (po uplynutí 3 měs.)     

60,- 3.písemná upomínka

         (po uplynutí 4 měs.)        

ZTRÁTA KNIHY A ČASOPISU50,- za knihu + cena knihy
30,- za časopis + cena časopisu
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA40,- úhrada poštovného
TIŠTĚNÝ VÝSTUP

3,- strana A4 černobíle

5, - strana A4 barevně

INTERNETzdarma

 knihovní řád - originál opatřený podpisy a razítky je v knihovně