KLUČOV
Naposledy aktualizováno: 24.3.2010

 

co se nevešlo na tyto stránky

 je na dalším webu Jiráskovy knihovny

jak vidí Klučov pan Janů

 

Trochu historie z Obecní kroniky 

Založení obecní knihovny v Klučově

Obecní veřejná knihovna byla založena roku 1920 na popud obecního zastupitelstva. Prvním darem byl obnos sebraný na slavnosti sázení lip svobody a knihy od uvědomělých občanů. Seznam knih a dárců jest zapsán a pro pamět uložen v inventáři knihovny, též jsou tam uvedeny peněžité obnosy a jména jejich dárců na knihovnu.

 Prvním knihovníkem byl zvolen Zedník Václav. 
 Ku podnětu starosty obce byl obecním zastupitelstvem požádán
 mistr Alois Jirásek, spisovatel v Praze, 
aby dal svolení, by veřejná knihovna 
obce Klučova směla se nazývati a nésti jeho jméno 
"Obecní knihovna Jiráskova obce Klučova".
 Mistr Alois Jirásek zaslal svolení  s přáním mnoha zdaru 
- dopis s vlastnoručním podpisem, který pro pamět jest zarámován a 
vyvěšen v obecní úřadovně, kde jest též obecní veřejná knihovna.
 po kliknutí na odkaz se zobrazí historie knihovny 1999-2005
Novodobá historie knihovny od r.1999 
 
Nyní něco ze současnosti
září 2007
 Od srpna 2007 jsme pracovali na jejím znovuotevření. 
Pravidelný provoz Jiráskovy knihovny byl zahájen v pondělí 17.9.2007
 
březen 2008
V sobotu 1.března 2008 se uskutečnila besídka  pro děti Předvelikonční nadělení 
a po té jsme dočasně ukončili provoz knihovny v 1. patře OÚ.
Z důvodu obnovení MŠ a rekonstrukce OÚ, 
musíme uvolnit prostory v 1. patře ,
 proto se knihovna stěhuje do suterénu.
 
V neděli 2.března TO vypuklo
Balení knih do beden a stěhování do menších prostor do suterénu, 
ale jsme rádi, že zůstáváme ve stejné budově OÚ.
  
 
Více ze současnosti se dočtete v části  služby nebo akce
 
 Naše knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje
 poskytované formou regionálních funkcí 
 prostřednictvím Městské knihovny v Kutné Hoře
 
 
Pro zájemce je připravena instruktáž základů na PC, seznámení s internetem
 a s elektronickou poštou.