KLU?OV
Naposledy aktualizováno: 24.3.2010

                   pro  aktuální  AKCE

             

klikn?te na odkaz   

JKK

a

      KNIHOVNICK? ZPRAVODAJ.    

??

V listopadu 2008 se konala výstava o Klu?ov? a Lstibo?i

Reportáž z výstavy
Fotoreportáž z výstavy
V prosinci 2008 výstava pokra?ovala v Klu?ov?
POZV?NKA NA V?STAVU DO KLU?OVA 
byla platná do  21.12.2008
Smajlíci ke stažení: Smích, radost, jásot 2

V pátek 28. 11. odpoledne bylo v knihovn? zábavné odpoledne

Podzimní nad?lení

Zv?tšit obrázek Kuku?.gif

Prob?hl k?est knihy v Nymburce 20.5.2008
??
??
??
* * *
                 Dne 18.5.2008  prob?hla v  knihovn?  besídka                

M?JOV? NAD?LEN?

s vyhlášením 

výsledků LITER?RN? SOUT?ŽE  

??

na téma

??

 NAPIŠTE POH?DKOV? P??B?H DO 10ti V?T

??

  "Sv?t veselých postavi?ek, krásných princezen,

hastrmanů a roztomilých strašidýlek

láká k nes?etným dobrodružstvím.

??

 ??

na dalším webu Jiráskovy knihovny

 http://www.jkk.estranky.cz

naleznete mimo jiné

výsledky LITER?RN? SOUT?ŽE  

a

foto z besídky M?JOV?  NAD?LEN?

??

 ??

RODI?E PODPO?TE AKCI KNIHOVEN

CEL? ?ESKO ?TE D?TEM

?T?ME D?TEM ASPO? 20 MINUT DENN?.

http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=1632&lang=1

??

  

NED?LE  2.3.2008 ST?HOV?N? KNIHOVNY

Balíme knihy do beden

  

Takto to vypadalo kolem 10. b?ezna, když jsme se st?hovali

... A JAK TO VYPADALO DEN P?ED OTEV?EN?M...

HUR?

!!!

Kam to pat?í...?                   Poslední bedna !!!

 

Jdeme do finiše - 19.3.2008 otevíráme v suterénu

D?kuji všem pomocníkům:

p?i vyklízení paní Potm?šilové, 

a dále hlavn? paní Štanglové a panu Svobodovi

Půj?ovní doba:    

Pond?lí   :     14,00 - 17,00 hodin  

     St?eda   :     10.00 ?? 12.00 hodin  

 *

Na vaši návšt?vu se t?ší knihovnice Janina Svobodová 

.

.

 ?t?te  ?? 

Zpravodaj rok 2008

Fotky z akce r.2008 

P?edvelikono?ní nad?lení  

 najdete zde v galerii

*

 na dalším webu Jiráskovy knihovny
http://www.jkk.estranky.cz/

najdete fotky z minulých akcí

Zpravodaj o Pomikulášském nad?lení r. 2007

?? ?ti zde ??